Tag: british army training in nepal

GURKHA REGISTRATION RI 2022 POSTPONED?

रेक्रुट इन्टेक २०२२ को दर्ता बारे जरूरी सूचना! ब्रिटिश गोर्खा नेपालको प्रकासित जानकारी यो छ कि: रेक्रुट इन्टेक २०२२ का सम्पूर्ण उम्मेदवार भाईहरू,दर्ताको लागी तयार …