Category: Salute Gorkha

GURKHA REGISTRATION RI 2022 POSTPONED?

रेक्रुट इन्टेक २०२२ को दर्ता बारे जरूरी सूचना! ब्रिटिश गोर्खा नेपालको प्रकासित जानकारी यो छ कि: रेक्रुट इन्टेक २०२२ का सम्पूर्ण उम्मेदवार भाईहरू,दर्ताको लागी तयार …

Message on behalf of Commander BGN!

British Gurkha Nepal Updates

कमाण्डर बि.जी.एन को तर्फबाट सन्देश ! ब्रिटिश गोर्खा नेपालका नयाँ कमाण्डर १२ जुन् २०२१ मा आइपुग्नुभयो | महासेनानी पल स्मिथ पहिले ‘क्युइन्स ओन गोर्खा लजिस्टिक …